Inspektor Ochrony Danych

Realizując wytyczne RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (IOD). Jest nim Tatiana Monterian.

Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, realizacją Pani/Pana praw wynikających z RODO.

W jaki sposób można się z nim skontaktować?